Firstbeat

Firstbeat on suomalainen hyvinvointiteknologian kehittämä mittari, joka mittaa sydämen sykevaihtelua. Vuorokaudenympäri kestävästä sykevaihtelun analysoinnista saadaan selville päivittäinen kuormittuminen sekä palautuminen. Lisäksi sykevaihtelun avulla pystytään selvittämään liikunnan terveysvaikutukset sekä sydän- ja verenkiertoelimistön kunto. Mittaus perustuu siihen, että kehon tapahtumien vaikutukset sykkeeseen pystytään tunnistamaan ja erottelemaan laskennallisesti. Tämä tieto hyödynnetään ja siitä pystytään laatimaan digitaalinen malli mitattavan henkilön kehon toiminnasta. Sykevaihtelusta saadaan paljon tietoa ihmisen fysiologiasta, koska suuri joukko kehon toimintoja on suoraan tai epäsuoraan yhteydessä sydämen toimintaan. Elimistön sopeutuminen erilaisiin toimintoihin näkyy sykkeessä mikroskooppisina vaihteluina. Mittauksen suosituskesto on kolme vuorokautta, jotta analysoitavaksi saadaan tarpeeksi tietoa. Suositeltavaa on mitata kaksi raskaampaa päivää ja yksi lepopäivä. Mittaus on helppo toteuttaa ja itse mittalaite on huomaamaton noin parin sentin kokoinen.     


Palautuminen yön aikana

Palautuminen yön aikana on erityisen tärkeää, jotta elimistö kykenee kuormittumaan päivän aikana. Firstbeat-mitauksella voidaan selvittää, kuinka palauttavaa yönaikainen palautuminen todellisuudessa on ja kuinka kauan se kestää. Mittauksen avulla voidaan selvittää, kuinka ennen nukkumaan menoa tapahtuva toiminta vaikuttaa yönaikaisen palautumisen laatuun ja pituuteen. Lisäksi mittauksella nähdään, kuinka alkoholin nauttiminen vaikuttaa yönaikaiseen palautumiseen. Millään muulla mittarilla ei saada yhtä hyvin selville palautumista yön aikana kuin Firstbeat mittauksella. 

Hyvinvointianalyysi yrityksille

Firstbeat-hyvinvointianalyysi soveltuu erinomaisesti työntekijöiden työssäjaksamisen seuraamiseen. Mittauksen avulla saadaan selville, onko työpäivän aikana aikaa palautua. Palautuminen kesken työpäivän lisää työssäjaksamistä sekä parantaa tutkitusti työnlaatua. Mittauksesta selviää kuinka stressaavaa työ on ja onko sillä vaikutuksia työpäivän jälkeiseen elämään. Firstbeat-mittaus on helppo tapa ennaltaehkäistä turhia sairaspoissaoloja, jotka johtuvat työntekijöiden ylikuormituksesta. Liikunnasta palautuminen

Urheilijoille ja kuntoilijoille Firstbeat-mittauksen avulla voidaan selvittää liikuntasuorituksen jälkeistä palautumista. Riittääkö palautuminen tasaamaan liikuntasuorituksen aiheuttaman kuormituksen. Tämä on erityisen tärkeää jos epäilee ylikuntoa. Ylikuormitustilan aikana palautuminen on monta päivää putkeen liian alhaisella tasolla. Tämän tutkimiseen Firstbeat-mittaus on hyvä apu. Liikuntasuorituksen analyysistä selviää sykekäyrä, EPOC-arvo (kertoo suorituksen kuormittavuudesta) sekä energiankulutus. Mittauksesta voidaan selvittää myös hengitykseen liittyviä asioita, kuten hengitystieheys ja hengitystilavuus. 


Ryhmämittaus

Ryhmämittaus on edullisempi tapa tehdä mittaus suurelle porukalle. Ryhmämittauksesta saa yhteenvedon koko ryhmän tuloksista, joka helpottaa tulosten analysointia. Ryhmämittaus sopii erityisesti yrityksille sekä joukkueille. Alla olevasta painikkeesta löytää ohjeet Firstbeat-mittaukseen.

Firstbeat ohjeet

Hyvinvointianalyysin hyödyt

Yksilö:

  • Osoittaa yksilölliset kuormitustekijät omassa arjessa.
  • Auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset palautumista edistävät rentoutuskeinot.
  • Auttaa hallitsemaan stressiä, palautumaan paremmin ja liikkumaan oikein.

Työnantaja:

  • Auttaa pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia kustannuksia.
  • Osoittaa yrityksen kehityskohteet ja auttaa kohdentamaan investointeja oikein.
  • Tarjoaa työntekijöille vinkkejä työssäjaksamiseen ja stressinhallintaan.